Vår vision är att varje barn ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.