Vår mission
Vår mission med verksamheten är att när barnet lämnar Lilla Edessa ska barnet ha

  • trygghet i sig själv 
  • ha goda kunskaper för livslångt lärande, inte minst förstärkt tvåspråkighet 
  • ha social kompetens, lära sig att möta andra med respekt, ta ansvar och ha tillit 
  • utvecklat en god självkänsla och ha ett gott självförtroende