Välkomstbroschyr
Läroplan för förskolan Lpfö 18
GDPR information
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Handlingsplan gällande rutiner för synpunkter och klagomål på förskolan Lilla Edessa