Våra mål:

  • att barnen, när de gått ut från Lilla Edessa, är rustade för det livslånga lärandet, 
  • att barnen är trygga och vågar uttrycka sig både verbalt och känslomässigt, 
  • att barnen lär sig att visa respekt för olikheter och andra kulturer samt visa omsorg och ta hänsyn till andra människor, att barnen utifrån den kultur som finns i hemmet och i samhället, får en stärkt kulturell identitet, 
  • att barnen är stärkta i sin tvåspråkighet