Address

Tomtbergavägen 12
145 67 Norsborg
Telefonnummer till;
Fiolerna 0793325896       Trumpeterna 0793347326         Rektor 0793376792

Email

info@lillaedessa.se

Öppettider 

Lilla Edessa är öppen från kl. 07.00 – 18.00 måndag-fredag